Spoed

Voor spoed kunt u buiten onze werktijden terecht bij de Tandartsspoedpraktijk in Groningen. Belt u eerst naar ons eigen nummer om te weten of wij op dat moment beschikbaar zijn of niet. De spoedtandarts kunt u rechtstreeks bereiken door te bellen naar 0900-8602. 

Graag rekening houden met het volgende:

  • Houd uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van onze praktijk. De Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen
  • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
  • U dient de factuur direct na behandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)
  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen
  • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk
  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen
  • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering
  • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal de Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u altijd terugverwezen naar onze praktijk 
  • Na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s naar ons zodat wij de behandeling weer kunnen overnemen. Dit zal verstuurd worden naar uw tandartspraktijk via beveiligde e-mail (lifeline).